راداوان کارادزیج دستگیر شد
rfi / شاهرخ بهزادی
22-Jul-2008

راداوان کارادزیج رهبر سیاسی سابق صربهای بوسنی که بوسیله دادگاه جنائی بین المللی مستقردر لاهه هلند به نسل کشی، جنایت بر علیه بشریت و جنایات جنگی متهم شده بود، پس از 13 سال فرار وزندگی مخفی دوشنبه شب در بلگراد دستگیر شد.

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark