تالیف اولین فرهنگ لغت قران در تاریخ اسلام
rfi / فرنگیس حبیبی
22-Jul-2008 (one comment)

فرهنگ قرآن که توسط انتشارات Robert Laffont در مجموعۀ Bouquins، با ابتکار و مدیریت محمد علی امیر معزی، استاد کرسی الاهیات در دانشگاه پاریس، منتشر شده است، مانند پنجره ایست که به روی انواع تفسیر ها و تعابیر در بارۀ مفاهیم و مصادیق قرآنی باز است.

>>>
azaadeh

معرفی کتاب

azaadeh


دیدگاه های مختلف در بارۀ چرایی وجود یا عدم وجود مفاهیمی چون "مهدی" در قرآن، در این کتاب گرد آوری شده است.

همانندی ها یا موارد تفاوت روایت ها در قرآن و در عهد عتیق مطلب بسیار آموزندۀ دیگری است که در این فرهنگ به چشم می خورد.Share/Save/Bookmark