" آرزو اندیشی" و بهای سنگین آن برای ملت ایران
rfi / فرزاد جوادی
24-Jul-2008 (one comment)

دکتر بیژن شاهمرادی، پژوهشگر و استاد مردم شناسی: آرزوهای خود را بجای واقعیت گرفتن از ویژگی های فرهگی ما ایرانیان است. همینن خصوصیت است که قرار بود ما را تا سال هشتاد میلادی به سطح ژاپن برساند.... نمونه تازه و بارز این خصوصیت را در مسئولین کنونی ایران نیز عیناء شاهد هستیم.......

>>>
azaadeh

نقد باورها

azaadeh


Part 2


Share/Save/Bookmark