آلودگی کارخانۀ سرب، خطری برای مردم زنجان
rfi / لیدا پرچمی
25-Jul-2008

سرب که در صنایع نظامی و در آلیاژسازی به کار می رود، فلزی سنگین است که براحتی در آب حل می شود و خاک ، آب و هوا را  آلوده می کند و به خورد سبزیجات و خوراکی ها می رود و اثرات آن در دراز مدت ادامه دارد 

اسماعیل کهرم، طرح محدودیت احداث کارخانه ها را تا شعاع صد و بیست کیلومتری تهران مثبت ارزیابی می کند ولی در عین حال یادآوری می کند که به یک کارخانۀ توربین سازی اجازه داده شده در کرج کار کند و این امر سد محدودیت ها را می شکند و کارخانه ها را وارد محدودۀ ممنوعه می کند.

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark