در دفاع از کانون نویسندگان ایران
rfi / لیدا پرچمی
25-Jul-2008

معاون فرهنگی وزارت ارشاد، در گفتگو با ایرنا، گفت هیچ نهاد رسمی با عنوان کانون نویسندگان در کشور به ثبت نرسیده و اعضای آن را افرادی دانست که دور هم جمع می شوند و اعلامیۀ سیاسی می دهند.

در مورد مراسم بزرگداشت شاملو و حمله به جمعیت، خانم بهبهانی با تذکر اینکه کسی دستگیر نشده است، به حملات تند لباس شخصی ها اشاره می کند که هم اعضاء کانون و هم غیر اعضاء را هدف گرفته بودند. 

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark