تلاش برای لغو مجازات سنگسار
rfi / فرنگیس حبیبی
27-Jul-2008 (one comment)

علیرغم تلاش چندین سالۀ فعالان حقوق بشر در ایرانف هنوز مجازات سنگسار لغو نشده است. در میزگردی از ریشه ای تاریخی و دینی سنگسار، موارد اجاری آن و پیامدهای اجتماعی، روانی و عاطفی آن پرسیده ایم.

مهرانگیر کار می گوید:" در سال های بعد از انقلاب، روحانیون، مدافعان حقوق بشر را از نزدیک شدن به مقولۀ سنگسار منع می کردند. با اینحال برخی از آنان امکان تعطیل کردن این مجازات را پیش بینی می کردند. این مفهوم مبهم به این معناست که بدون لغو آشکار آن، از اجرای آن پرهیز می شود.

>>>
azaadeh

Barbaric Torture

by azaadeh on

باران سنگ که آغاز شود

پیش از آنکه از من کوه سنگی بسازد

از دل تو صخره ای ساخته استShare/Save/Bookmark