خودسوزی و یا خوردن سموم قوی کشاورزی، روش های خودکشی زنان
rfi / فریبا پژوه
29-Jul-2008 (one comment)

"تا چند سال پیش مسئله خودکشی پذیرفته شده نبود و افراد خانواده فردی که اقدام به خودکشی کرده بود سعی می کردند تا مسئله را به نوعی پنهان سازند اما متاسفانه خودکشی رفته رفته حالت طبیعی به خود می گیرد و به عنوان مرگ طبیعی پذیرفته می شود. گویا خود کشی یک روشی است طبیعی که هر انسانی ممکن است که به وسیله آن می میرد. مردم نیز به صورت عادی مراسم ختم برگزار می کنند و سایرین نیز در این مراسم شرکت می کنند. حتی شاید بتوان گفت که خود سوزی این روزها مد شده و این زنگ خطر است،چراکه گویا جامعه نسبت به خودکشی و زجر آورترین روش آن خودسوزی واکسینه شده و آن را یک فرهنگ تبدیل کرده است!"

>>>
azaadeh

سیمای ایلام افسرده

azaadeh


خودکشی در ایران سالانه به بیش از 3 هزار نفر می رسد سن پر خطر خود کشی در ایران 15 تا 35 سال است. این در حالی است که در کشورهای دیگر این سن برای مردان 54 و زنان 55 سال است.Share/Save/Bookmark