مصاحبه با حسین علیزاده و گروه هم آوایان
rfi / شهلا رستمی
04-Aug-2008

علیزاده می گوید که کار این گروه محور به فرد نیست و تلاش بر این است اجرا از شعر آزاد بشود و موسیقی اشعار را به شکل واریاسیون های مختلف تکرار بکند. در مورد موسیقی مدرن و پاپ می گوید : در هر نوع موسیقی اگر خلاقیت وجود داشته باشد وبا مخاطب رابطه بر قرار کند، آن موسیقی خوب است. او برخی از قطعات پاپ ایران را که توسط کسانی ساخته شده که در این رشته تحصیل کرده اند و اتفاقی وارد کار موسیقی نشده اند را برخوردار از سطحی بالا می داند و دسته بندی موسیقی ها به موسیقی بد وخوب را محکوم می کند.

 

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark