'طرح امنیت اجتماعی اثرات منفی داشته است'
BBC Persian
12-Aug-2008

در حال حاضر به گفته فرمانده نیروی انتظامی تهران، پلیس امنیت اخلاقی مجهز به لپ‌تاپ شده تا اطلاعات کلیه "خانم‌هایی که مورد ارشاد پلیس" قرار گرفته‌اند وارد سیستم شبکه ای شود.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark