"مدرک گرایی" دولتمردان ایران؛
BBC Persian
13-Aug-2008

به گزارش فارس، علیرضا زاکانی، نماینده مردم تهران در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس به خبرنگاران گفته است که محمد رضا رحیمی، معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور نیز همین مدرک را دارد و دکترای او از همین نوع است.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark