'خاتمی احساس نمی کند مردم خواهان حضور او باشند'
BBC Persian
23-Aug-2008

یت الله سید جلال الدین طاهری اصفهانی، امام جمعه سابق تنها شهر بزرگ ایران که از جنبش اصلاحات حمایت می کرد و در اعتراض به رفتار حکومت استعفا داد، می گوید در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری با محمد خاتمی گفتگو کرده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، آیت الله طاهری گفته است که رئیس جمهور سابق می گوید تصور نمی کند مردم خواستار حضور او در انتخابات باشند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark