ایران از ژاپن 'دلخور' است
BBC Persian
08-Sep-2008 (one comment)

"منطق ایجاب می‌کند ژاپن که نقشی در بازی‌های سیاسی بین‌المللی و منطقه‌ای مثل ایران ندارد و ۱۸ سال هم عضو غیردائم شورای امنیت بوده، این فرصت را در اختیار دیگران قرار دهد."

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
Abarmard

Emkaan nadaareh

by Abarmard on

Aslan harfesham nazan!!