طالبان: از ایران اسلحه می گیریم
BBC Persian
15-Sep-2008

این فرمانده گفته است: "نوعی مین ایرانی به نام اژدها هست. ایران این مین را می فرستد و قدرت تخریب بالایی دارد. یک مین عادی، خسارت کمی به خودروهای زرهی مانند تانک وارد می کند، اما مین اژدها، تانک را ازبین می برد".

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark