نابسامانی معماری ایران
rfi / شهلا رستمی
20-Sep-2008

با کیوان خسروانی، آرشیتکت ایرانی، سؤالاتی را در مورد  معماری مدرن اروپا، محاسن و معایب طرح ها که تاکنون به اجرا در آورده، مطرح کردیم.  کیوان خسروانی بر بی سلیقگی در معماری ایران و در نظر نگرفتن کارآیی بناها، انگشت گذاشت و تقلید بی جا را محکوم نمود.

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark