واکنش ایران به اظهارات تند رهبر ایتالیا درباره احمدی نژاد
BBC Persian
21-Sep-2008

آقای احمدی نژاد در اکتبر سال 2005 در نشستی در تهران تحت عنوان "جهان بدون صهيونيسم" با حضور برخی گروه های فلسطینی، خواستار محو شدن اسرائيل از نقشه جهان شد که محکومیت بین المللی حتی از سوی دبیر کل سازمان ملل را به دنبال داشت.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark