"پنجاه تا شصت در صد مدارس کشور مخروبه و خطر آفرین هستند "
rfi / بیژن برهمندی
22-Sep-2008

ساعت هشت صبح فردا در حالی زنگ مدارس به صدا در می آید که حدود دوازده میلیون دانش آموز در سه مقطع ابتدائی ، راهنمائی و متوسطه خود را برای رفتن به کلاس های درس آماده کرده اند. امسال در ایران حدود پنج میلیون دانش آموز در دوره ابتدائی تحصیل می کنند، سه میلیون نفر دورۀ راهنمائی را می گذرانند و چهار میلیون نفر هم در دبیرستان ها به تحصیل اشتغال دارند. این در حالی است که به مناسبت کمبود مدرسه حدود پنج میلیون محصل در مدارس دو نوبته درس می خوانند.

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark