اهمیت روز میراث فرهنگی در گردش چرخ اقتصاد
rfi / آرش ادیب زاده
23-Sep-2008

  رویدادی که در سال 1983 به ابتکار "ژک لانگ" وزیر فرهنگ دوران ریاست جمهوری "فرانسوآ میتران" با عنوان "روز بازدید از بناهای تاریخی" راه اندازی شده بود و اکنون به رویدادی بین المللی تبدیل شده ، امسال به طور همزمان در 46 کشور اروپایی برگزار شد.

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark