روز جهانی مبارزه با "آلزایمر"
rfi / آرش ادیب زاده
24-Sep-2008

 یکی از مهمترین پیام های سازمان های فعال در روز جهانی مبارزه با بیماری "آلزایمر" امیدواری به آینده بود، و کشف واکسن و حتی دارویی معجزه آسا در ده سال آینده.مومی بیشنر با این بیماری عصر جدید آشنا شوند و خصوصأ اطرافیان و نزدیکان بیماران مبتلا به "آلزایمر "بتوانند با آگاهی بیشتر با این مشکل روبرو شوند.

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark