انگشت اتهام بروی چه کسی باید گذاشته بشه ؟؟
rfi / شهلا رستمی
26-Sep-2008

 در حالیکه همه امیدوار بودند که اروپا، که سیستم های مالی اش از کنترل بیشتری برخوردار است، کمتر آسیب ببیند. اما ظاهرأ چنین نشده و حتا ایرلند ، یکی از کشورهای برخوردار از رشد اقتصادی خوب در اروپا ، وارد بحران شد.

 از ناصر رحیمی، کارشناس مسائل اروپا، پرسیدم پیامدهای این بحران در اروپا آیا تفاوتی با بحران مالی آمریکا خواهد داشت ؟

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark