رای منفی نمایندگان مجلس به طرح نجات مالی
rfi / لادن فیروزبخت
30-Sep-2008

با چه انگیزه و منطقی نمایندگان آمریکا در این وضعیت اضطراری به این طرح رای منفی داد و به جای این طرح چه پیشنهادی ارائه دادند؟ آیا امید می رود که در روزهای آینده بار دیگر این طرح مورد بررسی قرار گیرد؟

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark