وزير كشور ايران جعلى بودن مدرک تحصيلى اش را پذيرفت
Iran newspaper via Farda
30-Sep-2008 (one comment)

 دانشگاه آزاد اسلامى اعلام كرد كه وزير كشور ايران هيچ مدرک ليسانس يا فوق ليسانس از اين دانشگاه نگرفته است. آقاى كردان مدعى شده بود كه مدارک ليسانس و فوق ليسانس خود را از دانشگاه آزاد دريافت كرده است.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
default

what else is not fake?

by Anonymous e roo knee (not verified) on

According to some news his bachelors degree and his masters degree is also fake.