شروط خاتمی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری
BBC Persian
04-Oct-2008 (2 comments)

"اگر واقعاً امکان اجرای برنامه‌‏ها وجود نداشته باشد و موانعی بر سر راه قرار گیرند، ارائه بهترین و کامل‌‏ترین برنامه‌ به مردم نیز به منزله اغوا و فریب مردم است."

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
default

Love Khatami

by XerXes (not verified) on

and his wisdom. I wish him luck and hope that he runs and gets re-elected.


default

Moving lips

by Iva (not verified) on

You know how to tell when a moslem cleric lies ... his lips moving!

Enough of "Charletan" moslem clerics and their goons.