چهارمین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران
سازمانهای جبهه ملی ایران در خارج از کشور / INF-Abroad
05-Oct-2008

سخنرانی اخیر احمدی نژاد در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد بیش از آنکه منعکس کننده منافع ملی ایران باشد مروج بنیادگرائی اسلامی بود. او بجای کوشش برای حل تنش های سیاسی با قدرت های جهانی، مخاطبین خود را به پیروی از دین دعوت کرد و بدنبال آن بیخردانه به برخوردهای تنش آمیز با این قدرتها ادامه داد. متعاقب این سخنرانی، شورای امنیت سازمان ملل متحد چهارمین قطعنامه خود علیه ایران را به اتفاق آرا تصویب نمود. قظعنامه شماره ۱۸۳۵ از ایران می‌خواهد که "به طور کامل و بدون تعلل به تعهدات خود (بر اساس قطعنامه ‌های قبلی سازمان ملل) عمل کرده و درخواست‌های شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی را اجرا کند".

>>>
recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark