آموزش موسیقی و وضعیت این هنر Part 2
rfi / شهلا رستمی
05-Oct-2008 (one comment)

مصطفی کمال پور تراب، موسیقی شناس و استاد برجسته رشته موسیقی، به آموزش موسیقی در ایران و امکانات این موسیقی که شماری آن را محدود می دانند اختصاص یافته است

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark

 
azaadeh

Part 1--

by azaadeh on

 

 بخش اول مصاحبه با مصطفی کمال پور تراب، موسیقی شناس و استاد برجسته رشته موسیقی، که به تقسیم بندی  موسیقی ایرانی و معنای واژه هائی چون موسیقی سنتی، اصیل و کلاسیک ایرانی اختصاص داشت پخش شد 

//www.rfi.fr/actufa/articles/105/article_3751.asp