جشن میتراکانا، جشن مهرگان و رواج آئین مهر
rfi / بیژن برهمندی
07-Oct-2008 (one comment)

 آیین های جشن مهرگان نيايش به پيشگاه «مهر ايزد» ايزد روشنايی و پيمان و درستی و محبت، ايزد بزرگ و كهن ايرانيان ...   آنگونه كه از نگاره‌ها دريافته می‌شود؛ مردمان در اينروز سفره مهرگانی كه از پارچه‌ای ارغوانی رنگ تشكيل شده بود؛ گل «هميشه شكفته» می‌نهادند و پيرامون آنرا با گلهای ديگر آذين می‌كردند. در پيرامون اين گل‌ها، چند شاخه درخت گز، هوم يا مورد نيز می‌نهادند و گونه‌هايی از ميوه‌های پاييزی به رنگ سرخ به اين سفره اضافه می‌شد. ميوه‌هايی مانند: سنجد، انار، سيب، به، ترنج (بالنگ)، انجير، بادام، پسته، فندق، گردو، كُـنار، زالزالك، ازگيل، خرما، خرمالو. از مهريشت را با آواز می‌خوانده و اَرْغُـشت می‌رفته‌اند (می‌رقصيده‌اند). شعله‌های آتشدانی برافروخته پذيرای خوشبويی‌ها (مانند اسپند و زعفران و عنبر) می‌شد و نيز گياهانی چون هوم كه موجب خروشان شدن آتش می‌شوند. از آنجا كه نشانه‌های بسياری، همچون تنديس‌ها، کتیبه‌ه... >>>

azaadeh

«گل همیشه شکفته»

azaadeh


رضا مرادی غیاث آبادی برگرفته‌ از کتاب «جشن‌های مهرگان و سده»، 1384، از همین نگارنده، با بازنگری و افزوده‌ها  

//www.rfi.fr/actufa/images/106/Mehregan.doc 

.....

  


Share/Save/Bookmark