حکم 4 سال زندان و تبعید به‌ زندانی زنجان برای خانم زینب بایزیدی در دادگاه‌ تجدید نظر ارومیه‌ صادر شد.
New York
08-Oct-2008 (one comment)

حکم 4 سال زندان و تبعید به‌ زندانی زنجان برای خانم زینب بایزیدی در دادگاه‌ تجدید نظر ارومیه‌ صادر شد.امروز چهارشنبه 8 اکتبر،‌حکم 4 سال زندان و تبعید زینب بایزیدی به‌شهر زنجان از طرف دادگاه ‌تجدید نظر شهر ارومیه ‌تایید شد.این حکم در زمانی کمتر از یک ماه ‌پیش برای زینب صادر شده‌ بود، ولی تا کنون حکم تبعید او به‌زنجان انجام نشده‌است.زینب بایزیدی، فعال حقوق زنان، سه ‌ماه ‌پیش تلفنی به ‌بهانه ‌وجود چند سوال از سوی اداره‌اطلاعات شهر مهاباد احظار شد و بعد به‌شیوه‌ای غیر قانونی راهی سلول انفرادی شد.نیروهای اطلاعات خطاب به‌زینب می گویند که‌ اگر حاظر به‌ همکاری با آنان نشود،حکم مذکور را عملی می کنند.و در نهایت این حکم در دادگاهی‌ فرمایشی صادر شد و در مدتی کوتاه ‌تایید شد.ناگفته ‌نماند که‌در این مدت بارها بر خانواده ‌او نیز فشار آورده ‌شده ‌است.موارد اتهامی ‌زینب بایزیدی به شرح زیر می باشد،1.اقدام علیه امنیت ملی2... >>>

Arez

خانم زینب بایزیدی

Arez


امروز چهارشنبه 8 اکتبر،‌حکم 4 سال زندان و تبعید زینب بایزیدی به‌شهر زنجان از طرف دادگاه ‌تجدید نظر شهر ارومیه ‌تایید شد.این حکم در زمانی کمتر از یک ماه ‌پیش برای زینب صادر شده‌ بود، ولی تا کنون حکم تبعید او به‌زنجان انجام نشده‌است.زینب بایزیدی، فعال حقوق زنان، سه ‌ماه ‌پیش تلفنی به ‌بهانه ‌وجود چند سوال از سوی اداره‌اطلاعات شهر مهاباد احظار شد و بعد به‌شیوه‌ای غیر قانونی راهی سلول انفرادی شد.


Share/Save/Bookmark