مذاکره با اموات؟
دویچه وله
16-Oct-2008 (one comment)

رهبر جمهوری اسلامی مرگ لیبرال‌دمکراسی را اعلام کرد. رئیس دولت هم بلافاصله سخنان او را تکرار کرد و نتیجه گرفت که اکنون وظیفه جمهوری اسلامی است که مدیریت جهان را برعهده گیرد و مشکلات دنیا را حل کند، آنهم نه در جزییات، بلکه در ابعاد کلان

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
default

I Did Try To Laugh!

by Killjoy (not verified) on

I tried very hard to laugh and I couldn't! Maybe because I don't find these things so funny, anymore. Or perhaps I have finally realized that the whole joke was on us Iranians.

Shame on demagogues!