نابودی سی و چهار هزار میلیارد دلار در بورسهای جهان
rfi / فرزاد جوادی
30-Oct-2008

"پدیده ساب پرایم"، بحرانی که در آغاز گفته شد بر اثر کاهش ارزش ملک و ساختمان در آمریکا و نا توانی خانواده های کم در آمد آمریکائی در بازپرداخت وام های مسکن خود بوجود آمده است، و ظرف هفده ماه گذشته فعالیت های اقتصادی در سراسر جهان را مختل نموده، زیانش اکنون به ده ها برابر کل ارزش آن وام ها رسیده است...

>>>
recommended by azaadeh

Share/Save/Bookmark