مقام معظم رهبري
ISNA
19-Nov-2008

حضرت آيت‌الله خامنه‌اي افزودند: در پروازهايي كه اين امكان وجود ندارد بايد در داخل هواپيما، محل اقامه نماز فراهم شود.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark