راكت «كاوش-2» با موفقيت به فضا پرتاب شد
ISNA
26-Nov-2008

جايگاه ويژه پروژه راكت‌هاي كاوش در ميان پروژه‌ها و سيستم‌هاي فضايي كشورهاي مختلف موجب شده است، هم اكنون نيز با گذشت حدود 50 سال از ساخت و پرتاب اولين راكت كاوش، كشورهاي صاحب تكنولوژي فضايي، هر ساله تعداد زيادي از اين كتابها را به منظور توسعه علوم و فناوري به فضا پرتاب نمايند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark