سوال مجلس درباره مدرک تحصیلی معاون احمدی نژاد
Farda
27-Jan-2009

 آقای رحيمی به عنوان رييس ديوان محاسبات منصوب شد. وی در همان زمان اعلام کرد که از يک موسسه فرانسوی مدرک دکتری حقوق گرفته است. اين گفته آقای رحيمی که همزمان با مطرح شدن پرونده دانشگاه هاوايی در ايران بيان شد، باعث جنجال مطبوعاتی شد ولی در این زمینه تحقیقاتی صورت نگرفت.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark