نقطه عطف در روابط ایتالیا و ایران
RIA Novosti
02-Mar-2009 (one comment)

دلایل تغییر سیاست ایتالیا را می توان چنین ذکر کرد: رم با اسراییل روابط
نزدیکی داشته و از موضع آمریکا در باره انزوای ایران حمایت می کند. در
همین حال در شرایطی که دولت اوباما برای مذاکرات با ایران آماده می شود،
ادامه اتحاد در خصوص انزوا معنای خود را از دست می دهد.

>>>
recommended by Ostaad

Share/Save/Bookmark

 
default

siyah bazi

by maziar 058 (not verified) on

As all the world knows about mafiosis and crook Iranian government these show will carry probably a lot of under table dealing at extera $$, as the Roman says: TANGENZIALI