تجربۀ جنگ و گسترش سپاه پاسداران
RFI
02-Mar-2009

جانشين فرماندۀ كل سپاه پاسداران سپس به دشمنان کنونی جمهوری اسلامی می پردازد: "راهكارهاي تحميل تلفات زياد بر دشمن در مدت زمان كوتاه را نيز انديشيده‌ايم، ولي در عين حال نبايد با ساز و كارها و تاكتيك‌هايي كه براي دشمن شناخته شده است، با او جنگيد".

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark