محاکمه پالیزدار، چالشی بزرگ برای جمهوری اسلامی
BBCFarsi / Parsa Piltan
07-Mar-2009 (2 comments)

اکنون محاکمه آقای پالیزدار چالشی بزرگ هم برای دستگاه قضایی؛ هم حامیان رییس جمهوری مافیاستیز ایران و هم سران حکومت ایران است که سالها مردم را دعوت به تقوا و پرهیز از دنیاپرستی می کردند، ولی خود با اتهاماتی بی سابقه مواجه شده اند

>>>
Ostaad

Taa nabaashad cheezaki

by Ostaad on

Listen to the audio clip too. It's informative.


Share/Save/Bookmark

 
default

مرسی استاد !!

Mehrnaz (not verified)


در خواست دادگاه علنی از جانب برخی افشا گرایان و تاثیر این چالش در انتخابات بسیار جالب است