اینها را ما پس میدهیم آنها را هم شما پس بدهید!
Tabnak Farsi News
08-Apr-2009

حدود 2 سال و نیم پیش، تعدادی از فرماندهان سپاه که همراه چند مقام و مامور دیگر، که تاکنون اسامی واقعی و مسئولیت و ماموریت آنها اعلام نشده، برای مذاکره، که نوع و طرف آن نیز رسما اعلام نشده راهی شهر "اربیل" در کردستان عراق می شوند...

>>>
recommended by Ostaad

Share/Save/Bookmark