نصرت‌الله امینی درگذشت
Iran Emrooz
20-Apr-2009 (3 comments)

کوشنده خستگی ناپذیر دموکراسی و حقوق بشر، بامداد روز دوشنبه ٣۱ فروردين، در ٩۴ سالگی، چشم از جهان فروبست. او از شمار آخرین یاران بازمانده شادروان دکتر محمد مصدق بود.

>>>
recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark

 
Masoud Kazemzadeh

تسلیت بمناسبت درگذشت نصرت الله امینی

Masoud Kazemzadeh


تسلیت بمناسبت درگذشت نصرت الله امینی

درگذشت نصرت الله امینی، از رهروان دیرپای نهضت ملی ایران و از پیروان و  دوستان دکترمحمد مصدق را بخانم ناهید امینی، همسر فداکار وی و فرزندان برومند ایشان، محمد، مسعود، محمود، مهدی و فریبا، و رهروان راه برقراری آزادی و دمکراسی در ایران، تسلیت میگوئیم. نصرت الله امینی در سالهای طولانی از عمر پربار خویش در نهضت ملی و جبهه ملی ایران، نقش های سازنده ای بعهده داشت و همواره مورد احترام مردمی که با او آشنائی داشتند بود.  یادش بخیر باد. 

 

ابوتراب ابوترابی، بهروز آذرنوش، مهندس کمال ارس، دکتر حسین اشراقی، دکتر محمد اقتداری، پری الفتی، دکتر عبدالکریم انواری، حسن بهگر، محمود جعفری، هرمز خیلتاش، مهندس ناصر دارابی، محمود رفیع، دکتر هادی زمانی، منصور سحرخیز، دکتر احمد طهماسبی، منوچهر فاضل، مهندس سهیلا ستاری، علی اصغر سلیمی، بهرام شفیعی، مهندس محمد شهدادی، محمد شیرازی، حمید صدر، دکتر باقر صمصامی، عطا ضمیری، بهمن ن. فرحبخش، مهندس کامبیز قائم مقام، دکتر محسن قائم مقام، دکتر مسعود کاظم زاده، دکتر عزیزالله کرملو، حسن لباسچی، حبیب لطفی، مهندس بهمن مبشری، صادق محمودی، تراب مستوفی، دکتر مرتضی مشیر، دکتر محمدعلی مهرآسا، محمود مهران ادیب، فریده مهمنش، دکتر همایون مهمنش، هوشنگ ناصری، مهندس دارا نیروئی، مهندس علی نوشین، منوچهر واثق نوری، مهندس فرهاد یاسائی

22 آوریل 2009

 


Darius Kadivar

My Condolences to Fariba Amini and family ...

by Darius Kadivar on

Very Sorry to hear this. I hope Fariba and her family will find the serinity and strength to overcome their grief.


Masoud Kazemzadeh

Our Condolences

by Masoud Kazemzadeh on

سازمانهای جبهه ملی ایران در امریکا
درگشت مبارز عالیقدر آقای نصرت الله امینی

 را بهمسر فداکار و فرزندان برومند او و مبارزین راه آزادی ایران تسلیت میگوید!

 بزودی اعلامیه  سازمان ما در این زمینه  اعلان خواهد گشت