جزئیات توزیع گسترده پرتقال اسرائیلی در تهران
Tabnak Farsi News
24-Apr-2009

به گزارش سلام، منتسبین به دولت در یک اقدام تبلیغاتی دیگر صبح دیروز
همزمان با سفر احمدی نژاد به اسلامشهر مبادرت به توزیع رایگان پرتقال بین
مردم این شهر کردند.
پیشتر از این نیز دولت به صورت گسترده اقدام به توزیع سیب زمینی رایگان در شهرهای مختلف کردند.

گفتنی است بر اساس شنیده ها، پرتقال هایی که بین مردم اسلامشهر توزیع شد
با مارک اسرائیل بوده و با مجوز وزارت بازرگانی وارد شده است.

>>>
recommended by Ostaad

Share/Save/Bookmark