چرا می خواهم رئیس جمهور شوم؟
BBC Persian / Unknown
06-May-2009 (2 comments)

دو روز بعد از آغاز ثبت نام نامزدهای در ستاد انتخابات وزارت کشور ایران، هنوز از چهره های مطرح سیاسی خبری نیست و نمایندگان رسانه های مستقر در وزارت کشور، با کسانی رو به رو هستند که با هدف های متفاوت و گاه بلند پروازانه از سراسر ایران آمده اند تا به عنوان نامزد در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کنند.

>>>
recommended by The Prince

Share/Save/Bookmark

 
delldaar

Spirit of people greate !!

by delldaar on

and how did we reached the conclusion about peoples enthusiasem about this so called Ellection...


Abarmard

This is just great

by Abarmard on

Regardless of the American Idol style show for the tenth Presidential candidate, the spirit of the people is just great.

This has another benefit, the government is spending this amount to give the hope to all citizens that everyone can, or should become the presidential candidate. Although not realistic but very entertaining and a overall good gesture.