پاسداران در بندر آساب در اریتره
RFI / Olivier Rogez
07-May-2009

از چند ماه پیش، واحد های سپاه پاسداران در اریتره لنگر انداخته اند. به گفتۀ منابع متعدد غربی، نه تنها کشتی های آنان بلکه یک زیردریائی سپاه نیز در آب های اریتره در بندر آساب حضور دارد.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark