"احمدی نژاد با جرات نیست بی عقل است"
Fararu / Mohammad Sadr
16-May-2009 (one comment)

من به شما مى‌گويم که عملکرد آقاى احمدى‌نژاد نه تنها انقلابى نيست، ‌بلکه به ضرر انقلاب است. يعنى نتيجه عملکردش اين مى‌شود که انقلاب اسلامى را که امام رهبرش بود و از زير سلطه يک ديکتاتورى مانند محمد‌رضا شاه و از زير سلطه حاکميت امريکا خارج کرد زير سئوال ببرد. بنابراين بايد مواظب باشيم که اسير اين اصطلاحات نشويم. انقلاب در جاى خودش و در زمان خودش اگر انجام شود عاقلانه‌ترين کار و صحيح‌ترين کار است. اصلاحات هم همين طور.

>>>
recommended by Ostaad

Share/Save/Bookmark

 
Maryam Hojjat

I agree!

by Maryam Hojjat on

with your title news.

Down with IRI