خاطرات محمود احمدی نژاد
Fararu.com
17-May-2009 (3 comments)

به تازگی سایت رجانیوز خبرگزاری نزدیک به دولت مجموعه خاطرات مربوط به محمود احمدی نژاد را در 250 بند با نام (( فرزند ملت )) منتشر کرده است ما هم با توجه به اهمیت تاریخی این خاطرات بر ان شدیم تا به غنای این مجموعه بیافزاییم اما با توجه به اینکه به اندازه برادران سخت کوش رجانیوز بی کار نیستیم قسمت دوم این خاطرات را که از افراد مختلف جمع اوری شده در 11 بند تقدیم می کنیم:

>>>
recommended by Souri

Share/Save/Bookmark

 
Parham

Whadayaknow

by Parham on

I honestly thought it would be something like that.


Souri

Ask JJ

by Souri on

I'd blogged it, but he removed it from there and said this is a copy from another website, there for it's not a blog!

To be nice, he put it here, for "dele man nashkaneh"


Parham

?

by Parham on

What is this doing in the news section?