عملکرد ایران در رابطه با رسیدن به هدف‌های هزاره‌ی سوم سازمان ملل
دویچه وله
21-May-2009

کاهش فقر، تقویت آموزش و پرورش، برابری جنسیتی، کاهش مرگ و میر کودکان، بهبود وضعیت سلامت مادران، مبارزه با بیماری‌های فراگیر، حفاظت از محیط زیست و مشارکت عمومی در جهت توسعه‌ی پایدار.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark