احمدی نژاد: در ایران عنوانی به نام زندانی سیاسی نداریم
خبرنامه امیر کبیر
24-May-2009 (8 comments)

وی درپاسخ به این سوال در اظهارتی کذب و خلاف واقع گفت: «ما در ایران عنوانی به نام زندانی سیاسی نداریم. این را بارها مقامات قضایی اعلام کرده‌اند. در کشور ما قانون حاکم است. قوه قضاییه مستقل است و خود تصمیم می‌گیرد. توصیه‌ای هم که من کردم این بود که همه قوانین قضایی و امکاناتی که یک فرد در ایران از آن برخوردار است در اختیار آن خانم هم قرار بگیرد و فکر می‌کنم این کار خوبی بود و رییس جمهوری باید این کار را می‌کرد و کار درستی بود؛ البته توجه دارید بنده خودم با اصل این‌که کسی زندان برود مخالفم، ولی در کشور ‌٧٠ میلیونی همه باید قوانین را رعایت کنند. من نمی‌توانم در کار دستگاه قضایی دخالتی داشته باشم اما حالا این‌که از بین سه میلیون و نیم دانشجویی که در کشور وجود دارد، سه نفر هم خطایی کرده، به درست یا غلط با آنها برخورد شده است، به نظر من اصلا جای طرح ندارد».

>>>
recommended by Parham

Share/Save/Bookmark

 
IRANdokht

ما در ایران عنوانی به نام زندانی سیاسی نداریم.

IRANdokht


it means: because we call it anything else but "political".

he's not lying, he didn't lie about gays either, he said we do not have gays like you do here, which means our gays have to hide and lie or they are punished and killed, not like the gays you have here...

IRANdokht


capt_ayhab

Ostaad,

by capt_ayhab on

To the point AGAIN dude. 

;-)

-YT


capt_ayhab

..

by capt_ayhab on

مگر این انتری نژاد همون فاشیستی نسیت که شکر خورد و گفت "ما در ایران همجنس باز نداریم؟"
حماقت و عدم انسانیت این جانی ایران عزیز رو پاک در عرصیه جهان بی آبرو جلوه کرده

-YT


Parham

I actually

by Parham on

thought of that too. I'll cross my fingers. (;{)


Ostaad

Funny, the deposed Shah was saying...

by Ostaad on

the same thing! We must have come full circle to exactly where we were before. In that case the collapse of this regime must be imminent (:{O


Ostaad

Funny, the deposed Shah was saying...

by Ostaad on

the same thing! We must have come full circle to exactly where we were before. In that case the collapse of this regime must be imminent.


Parham

Subtlety...

by Parham on

If you ask him, he'll say I said "onvaan"...
Monsieur is a fine cynic...


Darius Kadivar

Now That's the Best ... ;0)

by Darius Kadivar on

LOL

And he calls himself a Dr/Professor ?

No Gays, No Political Prisoners, No Injustice but we do arrest and hang Spies for Israel ... Particularly of Iranian decent !

What a Clown ! ...