سنگسار از لایحه مجازات حذف شد
Women's Field
24-May-2009

طبق اخبار کسب شده از منابع موثق، براساس اصلاحاتی که کمیسیون قضایی در لایحه مجازات انجام شده، مجازات سنگسار و مواد مربوط به نحوه اجرای آن به دلیل اینکه تصویر سیاهی از جمهوری اسلامی در سطح بین المللی ایجاد می کند، به طور کلی از لایحه حذف شده است. پیش از این، در لایحه قوه قضاییه، مجازات سنگسار همچنان باقی مانده بود و فقط اگر قاضی اجرا کننده حکم، اجرای آن را موجب مفسده تشخیص می داد می توانست تبدیل آن به اعدام یا شلاق را از رییس قوه قضاییه درخواست کند اما مطابق لایحه ای که قرار است مجلس به آن رای بدهد، تشخیص نوع مجازات برای زنای محصنه به عهده قاضی پرونده گذاشته شده است.

>>>
recommended by Parham

Share/Save/Bookmark