آنگاه که اسرائیل و ایران درخفا ارتباط برقرار می کردند
لوموند ديپلوماتيك / Alastair CROOKE
27-May-2009

تاکتیک اسحاق رابین و شیمون پرز این بود که با ایجاد وحشت از ایران توجّه لابی یهودی آمریکا را منحرف کنند و «جرم» خود، یعنی سازش با دشمن (سازمان آزادیبخش فلسطین) و خیانت به جابوتینسکی را سبک تر کنند به گفتهٔ ویلیام کریستول، آمریکا دستی است که در سال ۲۰۰۳ «زنگ پایان انقلاب اسلامی را به صدا خواهد آورد» (William Kristol، از صاحب نظران جناح راست). اسرائیل آرزومند است که شکست ایران موجب دلسردی جهان اسلام و تضعیف مبارزهٔ مسلمانان گردد. اینچنین، ملل عرب تسلیم خواهند شد و سلطهٔ اسرائیل، مثل موجی سراسر منطقه را در بر خواهد گرفت.

>>>
recommended by Ostaad

Share/Save/Bookmark