دیدار هئیت نمایندگی چین از ایران
چین
28-May-2009

در جریان این دیدار، لیو وی پین جداگانه با محمد نبی حبیبی، دبير كل حزب موتلفه اسلامی ایران و حسین موسوی تبریزی، رییس خانه احزاب ایران دیدار کرد و دو طرف درباره مسائل مورد علاقه مشترک مانند روابط دو جانبه و ارتباط بین احزاب تبادل نظر کردند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark