نامه ی سروش به میر حسین موسوی
Mashrote News / عبدالکریم سروش
30-May-2009

آقای مهندس موسوی به دانشجویی که از نقش وی در انقلاب فرهنگی سوال کرده بود، چنین پاسخ داده بود که “من در آن هنگام نخست وزیر نبودم و نقشی در انقلاب فرهنگی نداشتم و سندی در این مورد وجود ندارد. ”

 

 صورت مذاکرات شورای انقلاب چیز دیگر میگوید

 

” مهندس میرحسین موسوی تنها کسی بود که “از ضرورت انقلاب فرهنگی از طریق حضور توده ها در دانشگاه سخن گفت ” و چنین بود که دانشجویان اینجا و آنجا ستادهایی تشکیل دادند و مشغول “انقلاب فرهنگی ” شدند؛

 

>>>
recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark