میرحسین موسوی، در جواب سوالات صریح دانشجویان، جلسه را ترک کرد
Bamdad Khabar
30-May-2009 (5 comments)

از نکات قابل توجه این برنامه زمانی بود که نماینده انجمن اسلامی دانشجویان صنعتی نوشیروانی بابل مشغول پرسیدن سوال بود. در این هنگام مجری برنامه و ستاد میرحسین موسوی سعی می کردند تا میکروفون را از وی بگیرند که موفق نشدند ولی در عوض وقتی سوال نماینده انجمن درباره کشتار ۶۷ بیان می شد، صدای بلندگوها را به شدت کم کردند. نماینده انجمن اسلامی سه بار رو به میر حسین کرد و از او پرسید اجازه می دهید تا سوالاتم را ادامه دهم که هر سه بار میرحسین سرش را به پایین انداخت و حرفی نزد. این در حالی بود که میرحسین وقتی یک دانشجوی بسیجی درخواست تریبون کرده بود، گفت: “به او تریبون بدهید و بگذارید صحبتش را بکند”.

>>>
recommended by Parham

Share/Save/Bookmark

 
Parham

"I have a crush on Parham"

by Parham on

Ghorboone maman joonet beri.


default

ey baba

by I have a crush on Parham (not verified) on

agar be in khoshtipee naboodi manam eteraz mikardam keh chetor shod keh mojahedin yeho adam shodand va raje be raees-jomhoor nazar midan...

vali chon ghiafat az fred behtareh tasmim gereftam in dafaro zir sibili rad konam.

khob...

digeh migofti...

MKO digeh kio ghabool nadareh keh man bodovam beram boycottesh konam?


Parham

Arash78

by Parham on

Somebody else tried to refute the source. It doesn't make the news false.


default

Do you even know the source you are publishing?!

by Arash78 (not verified) on

Kayhan and MKO news agency have better articles against Mousavi


Parham

This is incredible

by Parham on

The students are daring to ask about the mass murders of '67 ('88) loud and clear!

I wonder who's not in touch with the reality of Iran...