ده کشته و دهها زخمی در زاهدان
فرانسه
01-Jun-2009

سردار رادان در پاسخ به پرسش خبرنگاران در ارتباط با اعتقاد دینی دستگیر شدگان تأکید کرد که در میان آنان هم شیعه و هم سنی دیده می شود و آن چه مشخص است این است که این عده قصد داشته اند بین شیعه و سنی تفرقه ایجاد کنند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark