«در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نمی‌کنم»
Radio Zamaneh / روزنامه آلمانی «واتس»
06-Jun-2009 (one comment)

«تا زمانی که شورای نگهبان بر صلاحیت کاندیداها نظارت دارد، در انتخابات شرکت نخواهم کرد.»

 

مساله بر سر پای بندی به اصول است. این اصول برای من بسیار با اهمیت‌اند. اگر قرار باشد که انسان‌ها در انتخابات شرکت کنند، باید آزادی انتخاب هم داشته باشند. در ایران اما این‌گونه نیست و صلاحیت کاندیداها باید نخست از طرف شورای نگهبان که اعضای آن منتخب مردم هم نیستند، تایید شود. از این رو، تازمانی که شورای نگهبان بر صلاحیت کاندیدها نظارت دارد، در انتخابت شرکت نخواهم کرد.»

>>>
recommended by Masoud Kazemzadeh

Share/Save/Bookmark

 
Masoud Kazemzadeh

This Report is One Month Old

by Masoud Kazemzadeh on

This report is one month old.  I do not know if she still has the same position.